طراحی اقساطی اپلیکیشن موبایل

امروزه بسیاری از کسب و کارها با طراحی اپلیکیشن های موبایلی راه اندازی شده و رونق میگیرند. اپلیکیشن های موبایل تنها ویژه ی کسب و کارهای بزرگ نیستند. این روزها کسب و کارهای کوچک و متوسط به کمک تولید اپلیکیشن های موبایلی رشد و توسعه ی بسزایی پیدا کرده اند .همچنین کارآفرینان متوجه شده اند که علاوه بر وجود یک وب سایت جامع و کامل، وجود یک اپلیکیشن موبایلی یا تولید برنامه های موبایلی جامع و کامل برای کسب و کار ضروریست.

با استفاده ی روز افزون همگان از تلفن همراه و رونق گرفتن بازار تولید نرم افزارهای تلفن همراه و استفاده از اپلیکیشن های موبایلی، تقاضا برای طراحی اپلیکیشن موبایل در حال گسترش است. اما با به دلیل قیمتهای بالا در طراحی اپلیکیشن های موبایل، بسیاری از متقاضیان منصرف شده و ایده های ناب خود را در همان ابتدا نادیده میگیرند. گروه فرایند مدار متشکل از مهندسین باتجربه در طراحی اپلیکیشن های موبایل و تولید برنامه های موبایلی با ایده ای کارامد به حضور متقاضیان طراحی اپلیکیشن موبایل، طراحی اقساطی اپلیکیشن های موبایلی را معرفی میدارد. با سفارش طراحی و ساخت اپلیکیشن های موبایلی خود بصورت اقساطی با یک تیر دو نشان میزنید : هم به ایده های خود جامه ی عمل میپوشانید، هم با بودجه بندی بسیار مناسب سفارش تولید برنامه ی موبایلی خود را ثبت خواهید کرد.

 

 

ثبت نام