پورتال اطلاعات سازمانی (EIP)

پورتال اطلاعات سازمانی (EIP)

نیازهای اصلی که پورتال (پرتال)ها به آنها پاسخ میدهند

پورتال (پرتال)های سازمانی در سه زمینه ی دسترسی به اطلاعات، صرفه جویی در وقتو بهره وری از اطلاعات به ذینفعان کمک میکند. ویژگی های برجسته ی پورتال (پرتال) ها را میتوان در سه نیاز اصلی خلاصه کرد : دسترسی به چندین منبع، دسترسی به اطلاعات سازمان یافته و ساختار یافته و همچنین شخصی سازی اطلاعات با توجه به علایق کاربران و وظایفی که برای آنان تعریف شده است. همچنین تغییر میزان دسترسی کارمندان به یکسری اطلاعات خاص در مواقع مختلف با توجه به سطح شغلی شان، از دیگر ویژگیهای پورتال (پرتال) های سازمانی میباشد.

 

تعدد و ناهمگونی منابع اطلاعاتی و همچنین ابزارهای دسترسی به آن (پورتال / پرتال)

همانگونه که اطلاع دارید منابع اطلاعاتی که کارمندان یک شرکت که نیازمند ان هستند بطور فزاینده ای زیاد و متنوع میباشند که منجر به سردرگمی و اتلاف وقتشان میشود. با سفارش یک پورتال (پرتال) سازمانی، کارمندان به همان میزان به مجموعه ی اطلاعات دسترسی دارند منتها با حذف اتلاف وقت و وجود نظم و طبقه بندی خاص در ارائه ی اطلاعات توسط پورتال (پرتال) سازمانی. وجود ابزارهای نرم افزاری بسیار و تفاوتهای مهم در نوع اطلاعات منابع اطلاعاتی منجر به از دست دادن کارایی مفید کارمندان یک سازمان میشود. بنابراین برای رفع مشکل و ایجاد رویکردی ساده تر و کاراتر و البته یکپارچه برای کارمندان، بهتر است که از پورتال (پرتال) های سازمانی استفاده شود.

 

اختصاصی شدن وظایف هر کارمند در شرکت به کمک پورتال (پرتال)

یادآوری میشود که با کمک پورتال (پرتال)های سازمانی، کارکنان به اطلاعات سازمانی که لازمه ی کارشان است دسترسی خواهند داشت. بدیهی ست با توجه به نقشی که برای هر کارمند تعریف میشود، تعریف وظایف برای هر شخص در پورتال (پرتال) متفاوت خواهد بود. بعنوان نمونه برای مدیر شرکت، داشتن اطلاعات از درون ساختار شرکت مفید خواهد بود ولی برای یک نگهبان داشتن اطلاعات از بیرون از شرکت کاربردیست.

بهمین ترتیب گروه هایی که گرداگرد یک پروژه کار میکنند به مجموعه اطلاعاتی که مربوط به این پروژه میباشد نیاز دارند که به کمک پورتال (پرتال) های سازمانی این طبقه بندی و در دسترس بودن اطلاعات کاملا میسر خواهد بود. و در نهایت هر کارمند با توجه به عادات و روشهای کاری خود میتواند فضای پورتال (پرتال) سازمانی مربوط به خود را شخصی سازی کرده که این امر سبب بهره وری بیشتر در کار نیز میشود.

 

طراحی پورتال اطلاعات سازمانی خود را به فرآیندمدار بسپارید. 

 جهت مشاوره رایگان همین الان با مشاوران ما تماس بگیرید. تلفن مرکز تماس : 34 و 42487333-021