طراحی پورتال (پرتال) سازمانی

طراحی پورتال سازمانی

 

امروزه روشهای درآمدزایی کاملا غرق در تحولات دیجیتالی شده اند و بیشتر آنها درگیر تغییر و تحولات هستند. این مرحله از مدیریت تغییرات بدلیل وجود موانع مالی، مادی و انسانی خسته کننده نیز هست. اما از سویی دیگر تغییر جزیی جدا نشدنی از زندگیست چرا که زندگی مرتبا در حال تغییر و تحول و پیشرفت است. استفاده از پورتال (پرتال) های سازمانی یکی از آن تغییر و تحولات بزرگ است.

با همکاری با شرکتهای بزرگ و انجام پروژه های بزرگ برای آنها توسط کارشناسان شرکت فرایند مدار، مشاهده شده که در این ساختارهای عظیم ، تصمیم گیرندگان توانستند سیستم شرکت را متناسب با نیازهای خود درچنان شرایط خوبی قرار دهند که پیش از این امید به بهبود و سامان یافتن نبود. روان سازی سیستم اطلاعاتی به کمک طراحی پورتال (پرتال) و همچنین دیجیتال شدن فرایندها سرعتی بینظیری به کارها بخشیده چنان که تصور آنکه پیش از این چگونه بدون طراحی پورتال (پرتال) شرکت ها دوام میآوردند سخت است.

 

طراحی پورتال (پرتال) سازمانی اختصاصی برای هر ارگان چندان کار ساده ای نیست

این دشواری طراحی پورتال (پرتال) بدلیل وجود تعدد فرایندها وحالتهای عملیاتی وهمچنین سازگاری تکنولوژیکیست. همچنان که در گذشته و پیش از آمدن پورتال (پرتال) های به فضای سازمانها، تقریبا ارتباطات شرکت ها یکطرفه بود و رویه ها برای مدت طولانی بدون تغییر باقی میماند، امروز با طراحی پورتال (پرتال) های سازمانی ما به سمت یک دید کلی تر نسبت به بازار، کارمندان و مشتریان حرکت کرده ایم. ارتباط یک نهاد یا سازمان با مشتریان تغییرات زیادی را تحمیل میکند و نیاز به ابزارهای مدرن است. برای براورده کردن نیازهای بازار و داشتن یک تجارت پایدار باید سازمان خود را مجهز به ابزارهای کارامد، سوداور و پایدار کنید، ابزارهایی چون پورتال (پرتال) های سازمانی که اختصاصی برای شرکت شما طراحی شده است.

 

توسعه ی پورتال (پرتال) های سازمانی :

توسعه شبکه های ارتباطی درون سازمانی به زمان طولانی نیاز دارد و هزینه بر است خصوصا زمانیکه سازمانها رو به ضعف و شکست نهاده اند حساسیت کار بیشتر نیز میشود. برای جستن راه حل لازم است که تمام ارکان سازمان را در طراحی پورتال (پرتال) دخیل کرده و برای هرکدام نقشی و فعالیتی تعریف شود. بهترین گزینه برای سازمانها طراحی پورتال (پرتال) اختصاصی ست. طراحی پورتال (پرتال)ی که با بخشها و فعالیتهای سازمان هماهنگی کامل را داشته باشد. هنگامی که شرکت خود را مجهز به یک پورتال (پرتال) سازمانی اختصاصی کردید، بازدهی شرکت شما خود به خود بالا میرود و همه ی امور به نظم در میآید :

-         به مراحل انجام کار احترام گذاشته میشود و به خوبی اجرا میشوند

-         زمان پردازش کارها کاهش میابد

-         آموزش کارمندان بهتر و هدفمندتر میشود

-         و در نهایت سفارش و اجرای پورتال (پرتال) سازمانی کمک میکند که فرایندها و تعاملات موجود میان کاربران ساده تر شود

 

طراحی پورتال اطلاعات سازمانی خود را به فرآیندمدار بسپارید. 

 جهت مشاوره رایگان همین الان با مشاوران ما تماس بگیرید. تلفن مرکز تماس : 34 و 42487333-021